Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Coachingbypetra omgaat met jouw persoonsgegevens: welke Coachingbypetra verzamelt en waarvoor de gegevens worden gebruikt. Ook lees je hoe je je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Verwerking persoonsgegevens

Bij gebruik van het contactformulier op deze website en tijdens het coachingstraject laat je
bepaalde gegevens bij Coachingbypetra achter. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Het kan hierbij gaan om je naam, adres, postcode, woonplaats, opleidingsniveau, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Coachingbypetra verwerkt de bovengenoemde gegevens om met jou te contacteren over en tijdens het coachingstraject om bijvoorbeeld afspraken te maken. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor de financiële administratie, bijvoorbeeld om facturen te sturen. Coachingbypetra zal jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming verstrekken aan derden.

Indien je jouw persoonsgegevens wil inzien, wijzigen of verwijderen kan je het contactformulier op de website gebruiken of Coachingbypetra mailen via het bij jou bekende e-mailadres. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij Coachingbypetra indient, wordt jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het niet om het binnen deze periode af te handelen, zal je daarvan op de hoogte worden gebracht.